NÁBOR 2014 pro školní rok 2014/2015

Dětská přípravka

Je určena dětem od 4 let a dle věku jsou děti  rozděleny do skupin. Získávají pohybové dovednosti, práce s hudbou a pohyb na hudební doprovod. Během roku si osvojí základy jednoduchých tanců (waltz, chacha, polka, disko a další) a jednotlivé krokové variace na danou hudební předlohu tak, aby vnímaly rytmus a pohybové vyjádření jednoduchou krokovou kombinací. Dbá se na správné držení těla a správné dýchání během celé lekce. Děti se učí práci v kolektivu. Nově bude do výuky zařazena i lekce Pilates. Výuka probíhá 2x v týdnu po 45 minutách.

Dětské taneční páry

Taneční páry dětí jsou rozděleny dle věku na Děti 1 a Děti . Zde je výuka vedena k zvládnutí základní řady tanců (waltz, quickstep, polka, chacha,  jive) v párovém složení. Tato věková skupina zvládne tance v základním kroku a jednoduchých tanečních figurách. Taneční páry jsou připravovány na účast v soutěžích Svazu učitelů tance a Českého svazu tanečního sportu kategorie Hobby a přehlídkách a ukázkách na společenských akcích. Na tréninku získávají taneční páry návyky- správné držení, postavení v tanečním páru, spolupráce s partnerem, práce v kolektivu. Nově bude zařazena i lekce Pilates a drobné posilování tělesné schránky. Tréninky probíhají 2x týdně po 75 minutách. Pro taneční páry je organizováno během roku několik víkendových a delších tanečních soustředění.

Juniorské taneční páry

Juniorské taneční páry jsou rozděleny dle věku na Junior 1 a Junior 2. Zde je výuka vedena na zvládnutí základní řady Standardních a Latinskoamerických tanců a to v základním kroku, jednoduchých a složitějších tanečních figurách a sestavách (variacích). Taneční páry jsou připravovány na účast v soutěžích  v ČR a zahraničí dle výkonnostních tříd. Zde získané návyky bývají na delší dobu stěžejní a rozhodující. Tréninky probíhají 3x týdně po 90 minutách. Pro taneční páry je organizováno během roku několik víkendových a delších tanečních soustředění.

Mládež, dospělé a seniorské taneční páry

Taneční páry těchto věkových kategorií Mládež  do 21 let, Dospělí do 35 let a Senioři nad 35 let. Zde se Senioři ještě dělí na ktg. Senior 1 35-45 let, Senior 2 46-50 let a Senior 3 nad 56 let. Taneční páry trénují celý repertoár potřebný pro soutěže v tanečním sportu, nebo pro soutěže Hobby. Tréninky jsou děleny na tance standardní a tance latinskoamerické a počty tanců jsou odvislé od výkonnostní třídy. Páry trénují minimálně 3x týdně a to po 120 minutách. Možnosti tréninků je ale až 5x týdně. Soboty a neděle jsou využívány pro další tréninky na organizovaných soustředěních nebo účasti v soutěžích v ČR a zahraničí, kde taneční páry získávají bodové ohodnocení pro postup do vyšší výkonnostní třídy.  Tréninky se dělí na tréninky vedené, učební a samostatné. Taneční páry TŠ KROK patřily během uplynulých let a v současnosti k finálovým tanečním párům na soutěžích jako jsou Mistrovství ČR nebo na soutěžích bývalého IDSF, nebo současného WDSF.

Taneční formace a předtančení

Taneční formace je forma tance několika tanečních párů (většinou 8), které tančí na stejnou hudbu stejné figury a variace. Taneční páry vytvářejí na tanečním parketu taneční obrazce. Jedná se o velice atraktivní soutěžní disciplínu v tanečním sportu. TŠ KROK je předním světovým týmem, který se účastní Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy a Mistrovství Světa a z těchto tanečních soutěží si přiváží finálová umístění.

Seniorská taneční formace TŠ KROK je špičkovou taneční formací ve své věkové kategorii, o čemž svědčí Titul Mistra ČR.

Nově pro tento rok připravujeme juniorskou taneční formaci!