„NOUZOVÝ STAV“ COVID 19

Vážení taneční přátelé,

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne 12.3.2020, ve znění „Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů“ se činnost taneční školy TAK DANCE KROK z.s. přerušuje do 12. DUBNA 2020! O dalších krocích Vás budeme informovat. Zůstaňte věrni v této těžké době tanci! Moc se těším na setkání s Vámi na tanečním parketě! Nikdy jsem si nemyslel, že výraz „buďte zdrávi“ bude tak důležitý! Držte se a buďte zodpovědní. Čím více zodpovědnosti nás všech, tím dříve bud“čistý vzduch“ a dříve se uvidíme.

Tomáš Chmel
Předseda TAK DANCE KROK z.s.